Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019.

 

Äänestyspaikat

Ennakkoäänestys

15.5.-21.5.2019

Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

 

15.5.-17.5.2019   klo 10-17

18.5.-19.5.2019  klo 12-15

20.5.-21.5.2019  klo 10-17

 

Vaalipäivä

26.5.2019           klo 9-20

Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestäjän tulee määräajassa ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle.

 

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tehdään Pyhännän keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

 

Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen kello 16.

 

Pyhännän kunnan keskusvaalilautakunta

Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

Puhelin: 040 1912 202

 

Kotiäänestyslomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta ja kunnan kotisivulta.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestyksen ajanjaksoon 15.5.-21.5.2019 sattuvana päivänä kello 9-20.

Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

 

Ennakkoäänestyspaikkoina olevat laitokset

 

Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin ilmoitetut henkilöt.

Vaalitoimikunta ilmoittaa ennakkoäänestysajankohdan laitoksen ilmoitustaululla.

 

 

Pyhäntä 23.4.2019

Pyhännän kunnan keskusvaalilautakunta