Varhaiskasvatuspaikkoihin, esiopetukseen, api-toimintaan sekä perusopetukseen haetaan maaliskuussa!

Haettavana varhaiskasvatuksen kunnalliset vapautuvat hoitopaikat toimintakaudelle 2020-2021

Lapsen vanhemman tai muun huoltajan, joka haluaa lapselle kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Mikäli varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, tulee hakemus varhaiskasvatukseen tehdä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

KAIKKIEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKKAIDEN ON HAETTAVA VARHAISKASVATUKSEN PAIKKAA.

HAKUAIKA MAALISKUU

Pyhännän varhaiskasvatus on siirtynyt sähköiseen asiointiin, uusittuun eDaisy palveluun. Palvelun löydätte osoitteesta https://pyhanta.daisynet.fi/eDaisy.  (kts. tiedote 16.1.2020 kuntasivut)

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Haettavana olevat varhaiskasvatuksen paikat:
PERHEPÄIVÄHOITO: 3 hoitajaa (12 kokoaikaisen varhaiskasvatuksen paikkaa)
PÄIVÄKOTI: kaksi 3-6 vuotiaiden ryhmää (48 kokoaikaisen varhaiskasvatuksen paikkaa )
                      yksi 0-3 vuotiaiden ryhmä (12 kokoaikaisen varhaiskasvatuksen paikkaa)

Avoimen varhaiskasvatuksen paikat (ns. virikepaikat) ovat osa-aikaisen varhaiskasvatuksen paikkoja, varhaiskasvatusoikeus enintään 20h/viikko

Yhteystiedot: gsm 0401912243, varhaiskasvatuksen johtaja

LASTENHOIDON TUET
Vanhempainrahakauden jälkeen vanhemmat voivat valita kunnallinen tai yksityisen varhaiskasvatuksen tai lasta voidaan hoitaa kotona. Lisätietoa lastenhoidon tuista saa Kelasta.

YKSITYINEN VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuslain mukaan (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 §44) Yksityisen päivähoidon tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten päivähoidosta vastaavalle kunnan toimielimelle.

Yksityisen hoidon tukea voidaan maksaa yksityiselle hoitajalle tai päiväkodille alle kouluikäisestä lapsesta. Yksityisen hoidon tuen hakemuksen tekee lapsen huoltaja Kelalle.

Esiopetukseen, esiopetuksen täydentävään varhaiskasvatukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen v. 2020

Uuden eDaisy palvelun kautta haetaan myös esiopetukseen, esiopetuksen täydentävään varhaiskasvatukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osoitteessa https://pyhanta.daisynet.fi/eDaisy, kts. tiedote Pyhännän kunnan nettisivulla.

Hakuaika maaliskuu.

Perusopetukseen ilmoittaminen

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan tiedot syksyllä perusopetuksen aloittavista vuonna 2013 syntyneistä lapsista, sekä vuonna 2014 syntyneistä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista lapsista 31.3.2020 mennessä sivistystoimistoon, puh 040 1912 220, tai sähköpostilla osoitteeseen koulutoimisto@pyhanta.fi. Tiedot voi ilmoittaa myös HELMI-viestinä.

Ilmoitusten perusteella postitetaan koulutulokkaille henkilökohtaiset kutsut tutustumispäivään, joka pidetään myöhemmin keväällä.