Kotihoidon tuki

Vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle on kotihoidon tuki. Kun toinen vanhemmista tai joku muu hoitaja hoitaa alle kolmevuotiasta lasta kotona, voi saada kotihoidon tukea. Tukea maksetaan myös muista perheen alle kouluikäisistä lapsista. Kunta maksaa tuen kustannukset KELA:lle. Tuki haetaan ja maksetaan KELA:sta.