Yhdyskuntatekniikka

Tieasiat

Kaavatiet

Kunnan alueella kaavateitä on yhteensä 9,5 km, joista valaistuja 8,7 km. Kaavateistä päällystettyjä on 8,7 km. Kevyenliikenteen väyliä on yhteensä 5,4 km, joista valaistuja 5,0 km.

Pyhännän kunta ostaa kaavateiden kesä- ja talvikunnossapidon yksityisiltä urakoitsijoilta.

Yksityistiet

Yksityisteitä kunnan alueella on 60 km, joista avustuksen piirissä 47 km.

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa tiehoitokunnat itse.

Pyhännän kunta avustaa yksityisteitä kesä- ja talvikunnossapidossa.

Yhteystiedot

Kaavateiden kesä- ja talvikunnossapidosta sekä yksityisteihin liittyvistä asioista tiedustelut
rakennustarkastaja Timo Aitto-oja, puh. 040 1912 203
 

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus vastaa valtion hallinnoimien teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista tulee tehdä Tienkäyttäjän linjalle, yhteystiedot www.ely-keskus.fi

Puistot ja leikkikentät

Keskustaajaman puistot

Kunnalla on neljä rakennettua puistoa. Hyttipellon ja Antinkujan puistot sekä Keskuspuisto ja Malminpuisto.

Luonnonmukaisia puistoja ovat Rantakujan puisto ja Metsärinne.

Malminpuisto on monitoimipuisto, joka on varustettu kuntoilu- ja leikkivälineillä. Monitoimipuisto palvelee vauvasta vaariin. Monitoimipuisto sijaitsee kirjastotalo Iisakin vieressä. 

Linkki puiston esittelyvideoon monitoimipuisto

Koirapuisto

Sijaitsee osoitteessa  Antintie 6 B. Puiston koko on 40 x 30 m ja siinä on kaksi osastoa, toinen isoille ja toinen pienille koirille. 
Koirapuiston säännöt on kerrottu taulussa joita käyttäjien tulee noudattaa.

Koiraparkki

Sijaitsee Liikekeskuksen piha-alueen reunalla osoitteessa Kairantie 5. Koiraparkkiin voi jättää koiran, kun asioi Liikekeskuksessa.

Palautetta molemmista voi antaa tekninen toimisto, Timo Aitto-oja, puh. 040 1912 203

 

Liikennepuisto

Lapsille tarkoitettu liikennepuisto on monitoimipuiston välittömässä läheisyydessä, osoitteessa Kairantie 4.

Liikennepuistossa voi ajella polkuautoilla ja ohjatusti sähköautoilla. Liikennepuiston ohjatusta toiminnasta ilmoitetaan erikseen kuntatiedotteissa.
 

Leikkikentät

Keskustaajaman alueella rakennetut leikkikentät ovat Kairantien, Vainiontien ja Ponsitien leikkikentät sekä Koulukeskuksen leikkialue.

Haja-asutusalueella on Tavastkengän kylän leikkikenttä Tavastkengän koulun alueella.

Puistojen ja leikkikenttien hoidosta vastaa rakennustarkastaja Timo Aitto-oja,
puh. 040 1912 203.

 

Uimarannat ja venepaikat

Kunnan alueella on luonnonkauniita, hiekkarantaisia järviä. Järvistä suurimmat ovat Pyhännänjärvi ja hiekkarannoistaan tunnettu Iso-Lamujärvi.

Uimarantoja/uimapaikkoja kunnan alueella on yhteensä 5 kpl.

Museon uimaranta sijaitsee Pyhännänjärven rannalla keskustaajaman läheisyydessä, Kestilään menevän tien läheisyydessä.

 • alueelle on rakennettu uimakopit, wc:t sekä grillikatos
 • rantalentopallon harrastajille rannalle on rakennettu beach volley-kenttä
 • rannalla on mahdollisuus avantouintiin palveluntarjoajana Pyhännän Avantouimarit,
  puh. 040 731 8830.

Pitkähiedan uimaranta sijaitsee Iso-Lamujärvellä. Opastus rannalle Kärsämäelle menevältä tieltä.

 • ranta on tunnettu pitkästä matalasta hiekkarannastaan ja soveltuu erinomaisesti lapsiperheille.
 • alueella on uimakopit, wc:t ja grillikatos

Kamulankylän uimaranta sijaitsee Iso-Lamujärvellä. Opastus rannalle Kiuruvedelle menevältä tieltä.

 • ranta on matala, hiekkarantainen, lapsille sopiva
 • alueella on uimakopit, wc:t ja grillikatos

Ahvenjärven uimaranta sijaitsee Ahokylässä. Opastus rannalle Ahokylästä Tavastkengälle menvältä tieltä.

 • maisema järven ympäristössä on harjumaisemaa
 • erämainen, kirkasvetinen järvi
 • ranta on hiekkapohjainen
 • alueella on uimakopit, wc:t ja tulentekopaikka

Sainijärven uimaranta sijaitsee Tavastkengällä. Opastus rannalle Perukantieltä.

 • järven ympäristö maisemaltaan on harjumainen, erämaatyylinen
 • ranta on hiekkapohjainen
 • alueella on uimakopit, wc:t ja tulentekopaikka

Uimarannoilla ei ole uimavalvojaa !

Uimarannoilta otetaan vesinäytteitä Ympäristöpalvelut Helmen toimesta.
Yhteystiedot www.ymparistohelmi.fi

Uimarannoista ja venevalkamista vastaa tekninen toimisto, rakennustarkastaja
Timo Aitto-oja, puh. 040 1912 203.

Veneilemään

Huhmarpuron venepaikka sijaitsee Kamulankylässä Iso-Lamujärvellä Kiuruvedelle menevän tien varrella.

 • 25 venepaikkaa
 • numerokyltit venepaikkoja varten

Museonrannan venepaikka sijaitsee Pyhännänjärven rannalla Kestilään menevän tien varrella.

 • 60 venepaikkaa
 • numerokyltit venepaikkoja varten

Koivukujan venepaikka sijaitsee Pyhännänjärven rannalla keskustaajamassa.

 • 10 venepaikkaa
 • numerokyltit venepaikkoja varten

Venepaikoista ei peritä maksua.

Yhteystiedot venepaikkojen varauksista ja muutoksista, toimistosihteeri Lea Piippo,
puh. 040 1912 200.

Energiahuolto

Pyhännän kunnan alueella on 3 km rakennettua kaukolämpöverkkoa. Verkoston omistaa Pyhännän kunta. Lähes kaikki kunnan julkiset rakennukset ovat kaukolämmön piirissä.

Pyhännän kunta ostaa n. 3500 mw lämpöenergiaa vuosittain Latvaenergia Oy:n lämpökeskuksesta. Lämpö tuotetaan 90 % hakkeella. Varapolttoaineena on kevytpolttoöljy.

Energian keskimääräinen hinta 1.4.2018 alkaen omakotitaloille on 77,63 €/Mwh (veroton)
ja 96,26 €/Mwh (verollinen).

Lisätietoja Latvaenergia Oy:sta  www.latvaenergia.fi

Energiahuollon vastuuhenkilö rakennustarkastaja Timo Aitto-oja, puh. 040 1912 203.

Jätehuolto

Pyhännän kunta on järjestänyt jätehuollon liittymällä osakkaaksi kuntien omistamaan jätehuoltoyhtiöön Vestia Oy.
Yhtiön sivuilta löytyy kattavasti tietoa jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä sekä jätepisteiden ym. aukioloajoista. Yhteystiedot www.vestia.fi

Jokilaaksojen jätelautakunnan hyväksymät ja 1.1.2016 voimaan tulevat:

jätehuoltomääräykset

jätehuoltomääräysten yleinen osa

Jätevesien puhdistaminen

Viemärilaitos

Pyhännän kunnan jätevedet johdetaan 120 km pitkää siirtoviemäriä pitkin Siikalatvan keskuspuhdistamon yhteispuhdistamoon puhdistettavaksi. Jätevesien puhdistamisesta vastaa
Siikalatvan keskuspuhdistamo Oy, yhteystiedot www.siikalatvankeskuspuhdistamo.fi

Jätevesiverkoston pituus on 18,5 km. Siirtoviemäriä kunnan alueella on n. 18 km verran.

Jäteveden hinta 1.4.2020 alkaen on 3,66 €/m3 (verollinen).
Liittymismaksu voimassa olevan taksan mukaisesti.

viemärinliittymismaksutaksa 2016  (tekn.ltk 22.1.2015 § 10)

Viemäriverkosto

Kunnan sisäisestä viemäriverkostosta vastaa tekninen toimisto.

Yhteystiedot rakennustarkastaja Timo Aitto-oja, puh. 040 1912 203.
Viemärilaitoksen päivystyksen hoitaa Pyhännän Vesi Oy 1.10.2016 alkaen.

Viemärilaitospäivys numerosta 0400 382 985/Niilekselä Heikki

Haja-asustusalueen jätevesien käsittely

Jätevesien käsittelyopas

Vesihuolto

Pyhännän kunnassa puhdasvesihuollosta vastaa Pyhännän Vesi Oy www.pyhannanvesi.fi