Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan 1.3.2015 alkaen toistaiseksi kunnallisella lisällä korotettuna. Kunnallinen lisä maksetaan yksityisen hoidon tuen hoitorahan korotuksena. Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa korotetaan 290,00 €/lapsi/kk. Kuntalisä maksetaan KELA:n toimeenpanemana, ja sitä haetaan KELA:lta.

Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisän ehdot

Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytyksenä on
a) yli 25 tunnin viikottainen hoitoaika
b) perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan yksityisen hoidon tukea
c) lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista kuntalisää ei makseta heinäkuulta
d) lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa
e) kuntalisää ei makseta kunnalliseen maksuttomaan esiopetukseen osallistuvasta lapsesta
f) kuntalisää maksetaan yksityiseen päiväkotihoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon, perhepäivähoitoon tai työsuhteiselle hoitajalle.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ehdot muuttuvat 1.5.2019 alkaen

Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytyksenä on 1.5.2019 alkaen
a) lapsesta, josta maksetaan yksityisen hoidon tukea, edellytetään yli 20 tunnin viikoittaista hoitoaikaa
b) lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta
c) lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista kuntalisää ei makseta heinäkuulta
d) kuntalisää ei makseta perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvasta lapsesta
e) yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan yksityiseen päiväkotihoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon, perhepäivähoitoon tai työsuhteiselle hoitajalle

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruuden määräytyminen

Korotus lakisääteiseen tuen osaan

Hoitorahaan e/kk

Hoitomuoto

Päiväkoti

Ryhmäperhe-

päivähoito

Perhepäivä-

hoito

Palkattu hoitaja

Alle 3 vuotta olevasta lapsesta

290

290

290

290

3 vuotta vanhemmasta lapsesta

290

290

290

290

Esiopetusikäinen

0

0

0

0

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus lapsesta, jolla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, kunnan muutoin määrittelemää hoidon aikaa ei tutkita.

 

Korotus lakisääteiseen tuen osaan

Hoitorahaan e/kk

Hoitomuoto

Päiväkoti

Ryhmäperhe-

päivähoito

Perhepäivä-

hoito

Palkattu hoitaja

Alle 3 vuotta olevasta lapsesta, jolla on oikeus

enintään 20 tunnin

varhaiskasvatukseen

150

150

150

150

3 vuotta vanhemmasta lapsesta, jolla on oikeus

enintään 20 tunnin

varhaiskasvatukseen

150

150

150

150

Yksityisen päivähoidon tuottajan on oltava Pyhännän kunnan hyväksymä. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja Asta Huttunen, 040 191 2234 / asta.huttunen(at)pyhanta.fi.