Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan 1.3.2015 alkaen toistaiseksi kunnallisella lisällä korotettuna. Kunnallinen lisä maksetaan yksityisen hoidon tuen hoitorahan korotuksena. Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa korotetaan 290,00 €/lapsi/kk. Kuntalisä maksetaan KELA:n toimeenpanemana, ja sitä haetaan KELA:lta.

Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisän ehdot

Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytyksenä on
a) yli 25 tunnin viikottainen hoitoaika
b) perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan yksityisen hoidon tukea
c) lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista kuntalisää ei makseta heinäkuulta
d) lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa
e) kuntalisää ei makseta kunnalliseen maksuttomaan esiopetukseen osallistuvasta lapsesta
f) kuntalisää maksetaan yksityiseen päiväkotihoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon, perhepäivähoitoon tai työsuhteiselle hoitajalle.

Yksityisen päivähoidon tuottajan on oltava Pyhännän kunnan hyväksymä. Lisätietoja antaa päivähoidonjohtaja Asta Huttunen, 040 191 2234 / asta.huttunen(at)pyhanta.fi.