Nuorisotoimi

Nuorisotoimi on osa vapaa-aikatoimea, johon kuuluu myös liikunta- ja raittiustoimi. Nuorisotyötä Pyhännällä tekevät nuorisotoimi ja paikalliset nuorisojärjestöt. Nuorisotyön palveluja tuotetaan myös seutukunnallisena yhteistyönä. Nuorisopalvelut koostuvat nuorisotilatoiminnasta ja erilaisista tapahtumista, leireistä ja retkistä.

Yhteystiedot:
Koulutie 8 A
92930 Pyhäntä

Vapaa-ajanohjaaja Matti Saaranen, 040 191 2238 / matti.saaranen(at)pyhanta.fi

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön palvelut ostetaan Kajaanin kaupungilta.

Toimisto: Kajaani, Pohjolankatu 16, 87100 Kajaani
Toimisto: Pyhäntä, Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä (tarvittaessa)

Etsivät nuorisotyöntekijät:

Veera Arffman, 044 421 4050 
Heini Juntunen, 044 714 8281  
Katja Pikkarainen, 044 710 0383
Anne Svensk, 044 714 7667                                                                                                                          Riika Ukonaho, 044 710 0384

Toimeenpanosta vastaava
Vapaa-ajanohjaaja Matti Saaranen, 040 191 2238 / matti.saaranen(at)pyhanta.fi

Opiskelupaikka hukassa? Pitäisi lähteä yksin asioimaan virastoihin? Aikuisen apu ja kuuleva korva tarpeen? Elämänhallinta hakusessa?

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu pääasiassa niille 15-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat jäämässä tai jääneet opiskelun tai työelämän ulkopuolelle, tai muuten tarvitsevat apua arkeensa. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta suunnittelemaan tulevaisuutta ja hallitsemaan arkea sekä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin. Yhdessä kartoitetaan nuoren elämäntilannetta, tukitarpeita, voimavaroja ja toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on tehdä näkyväksi erilaiset polut kohti koulutusta, työelämää tai muuta nuoren tilanteeseen sopivaa ratkaisua.

Etsivä nuorisotyöntekijä on vaitiolovelvollinen, turvallinen ja puolueeton asiantuntija, jonka puoleen voi kääntyä asiassa kuin asiassa.Etsivä työ on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta.Nuoren lähipiiristä voi kuka tahansa olla yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään, jos nuoresta herää huoli. Etsivään voi olla yhteydessä nuori itse, hänen vanhempansa, kaverit, opettaja tai joku muu koulusta tai sosiaalityöntekijä.

Etsivä nuorisotyö perustuu nuorisolakiin. Nuorisolaissa 7 § todetaan etsivän nuorisotyön keskittyvän nuoren kasvuun, itsenäistymiseen sekä koulutukseen ja työmarkkinoille pääsyyn liittyviin kysymyksiin. Nuorisolaki velvoittaa joitakin tahoja tekemään ilmoituksen nuoresta etsivään nuorisotyöhön.Laki koskee alle 25-vuotiaita nuoria, jotka keskeyttävät ammatillisen koulutuksen, lukion tai asepalveluksen. Tiedot voi jättää luovuttamatta, mikäli lähettävä taho ei koe, että nuori on tuen tarpeessa. Alaikäisten ohjaus etsivän nuorisotyön palveluihin tapahtuu yhteistyössä kodin kanssa.