Sinun oikeutesi

Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistukset myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tietojen tarkastusoikeus

Tietosuojaselosteissa on kerrottu millaisia tietoja rekistereihin on kerätty, ja mitä käyttötarkoitusta varten. Rekisteröity voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekistereihin, ja tarvittaessa varmistaa, että häntä koskevat tiedot ovat oikein rekisterissä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisua. Oikaisu voi olla virheellisten tietojen korjaus, vanhentuneiden tai tarpeettomien tietojen poisto tai puutteellisten tietojen täydentäminen.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on tietyissä poikkeustilanteissa oikeus vaatia, että häntä koskevat tiedot poistetaan kokonaan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tilanteissa, joissa tietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisten tehtävien hoitamisessa tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämisessä. Henkilötietojen käsittelyssä ja niiden säilytyksessä noudatetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelmaa sekä viranomaisten antamia säilytysaikaohjeita.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa käytön rajoittamista tai vastustaa tietojen käyttöä. Tietojen käytön rajoittamista voi vaatia esimerkiksi siinä tilanteessa, että tiedot ovat virheellisiä. Tietojen käyttöä voi vastustaa, jos rekisteröidyllä on jokin henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvä erityinen syy. Jos rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, on sen mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava rajoittamisesta kaikille niille tahoille, joille tietoja on aiemmin luovutettu.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tietoja ei koske sellaista henkilötietojen käsittelyä joka on tarpeen yleisen edun vuoksi tai julkisen vallan käytössä. Mikäli henkilötietoja käsitellään jollakin muulla perusteella, rekisteröity voi pyytää häntä koskevat tiedot ja halutessaan siirtää ne toiseen rekisteriin tai järjestelmään.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, jos hän epäilee että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai virheitä. Ensin on syytä kuitenkin olla yhteydessä rekisterinpitäjään, ja tehdä sinne oikaisupyyntö.

Toimintaohjeet

Täytä liitetiedostoista löytyvä henkilötietojen tarkastus- tai oikaisupyyntölomake ja toimita se täytettynä ja allekirjoitettuna henkilökohtaisesti Pyhännän kunnantalon neuvontaan (Manuntie 2, Pyhäntä) tietojen pyytäjän henkilöllisyyden todentamiseksi.

 

Muualla verkossa