Kaavoitus


Tekninen lautakunta toimii kunnan kaavoitusta valmistelevana viranomaisena.

Voimassa olevia asemakaavoja on 7 kpl, loma-asumiseen liittyviä asemakaavoja on 4 kpl. Lisäksi rantayleiskaavoja on 2 kpl ja maankäyttöön liittyviä käyttösuunnitelmia 1 kpl.

Kaava-asioissa yhteyshenkilö Timo Aitto-oja , puh. 040 1912 203

Kaavoituskatsaus 2021 (tekn.ltk 4.3.2021 § 8)

Rakennusjärjestys 2016 (kvalt 25.1.2016 § 5)

 

Vireillä olevat kaavat

Konnunsuon tuulivoimalapuiston yleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Kirkonseudun asemakaavamuutos kortteleissa 6 ja 10
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kartta

 

Voimassa olevat kaavat

Kirkonkylän yleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Kaavaselostus
Kaavamerkinnät
Yleiskaavakartta
Arkeologinen selvitys
Kulttuuriympäristöselvitys
Luontoselvitys
Pesimälinnustoselvitys

Kirkonseudun asemakaavan laajennus Koulutien ympäristöön ja Keskustietä koskeva asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Kaavakartta
Kaavaselostus

Kirkonseudun asemakaavamuutos korttelissa 400
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Kaavakartta
Kaavaselostus
Meluselvitys
Melumallinnukset

Leiviskänkankaan kortteleiden 202 ja 216 asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Kaavakartta
Kaavaselostus

Pyhännän Kirkonseudun asemakaavamuutos Puistokuja ja Antintie Korttelit 18 ja 24
Kaavaselostus
Kartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kairantien alueen korttelin 5 asemakaavamuutos
Kaavaselostus
Kaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet

Iso-Lamujärven ranta-asemakaava, Patahiekan ja Honkasaaren alueita koskeva ranta-asemakaavan muutos
Kaavaselostus
Kartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet / luonnosvaihe

Kirjavaniemen alue, asemakaavan muutos korttelissa 8
Kaavaselostus
Kartta

Kunnan asemakaavayhdistelmä
Asemakaavayhdistelmä

Pyhännän kartta-aineistot Swecon internet karttapalveluissa
Kartat sisältävät seuraavanlaiset aineistot:
- asema-, yleis- ja rantakaavat
- Ympäristökeskuksen aineistoja
- Museoviraston aineistoja
- kiinteistörajat
- ilmakuvat
- osoitteet
- maastokartta

Linkki yleiskarttaan
Linkki asemakaavayhdistelmään
Linkki asema- ja yleiskaavayhdistelmään

Leiviskänkankaan asemakaavan laajennus ja muutos kortteleissa 202 ja 209 ( Periojantien pohjoisosa)
Kaavaselostus
Kartta

Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava 2015 
Kaavaselostus
Kartta

Kirkonseudun ja Ukonojan asemakaavamuutos 2014 
Kaavaselostus
Kartta

Koulukeskuksen alueen asemakaava, 2014 
Kaavaselostus
Kartta

Leiviskänkankaan asemakaava, 2013  
Kaavaselostus
Kartta

Museon alueen asemakaava, 2014 
Kaavaselostus
Kartta

Pitkähiedan-Hangaslahden-Patahiekan ranta-asemakaava; Patahiekan alueen kaavamuutos, 2014 
Kaavaselostus
Kartta