Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tehtävä on antaa huoltajille tietoa niin, että he voivat seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Kodin ja koulun yhteistyö on välttämätöntä, jotta koulutyö onnistuu.

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tehdään yksilö- ja yhteisötasolla. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Pyhännän koulun kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja ovat mm.

  • koko koulun yhteiset vanhempainillat
  • luokkakohtaiset vanhempainillat
  • vanhempainvartit
  • Hojks- palaverit
  • henkilökohtaiset tapaamiset oppilaan vanhempien kanssa
  • kirjalliset tiedotteet
  • sähköpostiviestit
  • reissuvihko
  • puhelinkeskustelut.