Esiopetus

Esiopetus on lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa. Esiopetus Pyhännällä järjestetään Marjakummun päiväkodin yhteydessä olevissa esiopetuksen tiloissa. Samoissa tiloissa toimii myös esikoululaisten päivähoito. Esikoulun sijainti koulun yhteydessä antaa hyvät mahdollisuudet toimia yhteistyössä alkuopetuksen kanssa ja tukee lapsen joustavaa siirtymistä koululaiseksi.

Tervetuloa tutustumaan!

Yhteystiedot:
Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä
Puh. 040 191 2230
Esiluokanopettaja Raija Antikainen
Esiluokanopettaja Johanna Saaranen, virkavapaalla
Esiluokanopettaja  Anne Kesti, vs
Koulunkäynninohjaaja Sari Helander
S-posti; etunimi.sukunimi(at)pyhanta.fi

Esiopetuksen opetussuunnitelma PedaNetissä