Rakentaminen

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa.

Rakennuksen rakentamiseen on haettava rakennuslupaa ja vähäisestä rakentamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusluvalle on haettava jatkoaikaa, jos rakentaminen viivästyy tai se ei valmistu määräajassa.

Maisemaa muuttavaan maisematyöhön on haettava lupa, samoin rakennuksen tai sen osan purkamiseen.

Ota hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä yhteyttä rakennustarkastajaan (040 1912 203) ja kysy lisää !

Rakennuslupaa haetaan seuraavissa tapauksissa:

  • rakennuksen rakentaminen
  • korjaus ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen laajentaminen
  • kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
  • korjaus ja muutostyö, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

    Voimassa oleva Rakennusvalvontataksa