Aluevaalit

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 241/2020 vp). Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.

Ennakkoäänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestysaikana 12. – 18.1.2022

Pyhännän kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä, joka on avoinna: 

ke 12.1.2022 - pe 14.1.2022 klo 10.00 - 17.00

la 15.1.2022 - su 16.1.2022 klo 12.00 - 15.00

ma 17.1.2022 - ti 18.1.2022 klo 10.00 - 17.00

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestys Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 kello 9.00-20.00.

Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa. Pyhännän kunnassa vaalipäivän äänestyspaikka on Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Kirjallisesti: Pyhännän kunnan keskusvaalilautakunta, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä.

Puhelimitse: Sari Mannermaa 040 1912 202.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana kotiäänestyksen vaalitoimitsijan kanssa sovittavana ajankohtana. Kotiäänestyslomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta ja kunnan kotisivulta. Ennakkoäänestyspaikkoina olevat laitokset Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin ilmoitetut henkilöt. Ennakkoäänestyspaikaksi Pyhännän kunnanhallitus on määrännyt Palvelukeskus Nestorin. Vaalitoimikunta ilmoittaa ennakkoäänestysajankohdan laitoksen ilmoitustaululla. 

Kotiäänestyslomake

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa todistus henkilöllisyydestään (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja)