Eduskuntavaalit

EDUSKUNTAVAALIT 2023 

 

Eduskuntavaalit 2023 toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana. 

 

Pyhännän kunnassa vaalipäivän äänestyspaikka on:  

Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä 

 

Ennakkoäänestyspaikkana eduskuntavaalissa on Pyhännän kunnantalo, jossa ennakkoäänestys tapahtuu seuraavina aikoina: 

ke 22.- pe 24.3.2023 klo 10.00 - 17.00  

la 25. - su 26.3.2023 klo 12.00 - 15.00  

ma 27. - ti 28.3.2023 klo 10.00 - 17.00  

 

Ennakkoäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan ilmoittamana aikana Palvelukeskus Nestorissa. 

 

Kotona tapahtuvaan äänestykseen voi ilmoittautua äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnantalolle keskusvaalilautakunnan sihteerille Sari Mannermaalle (puh. 040 1912202) tai toimistosihteeri Lea Piipolle (puh. 040 1912200) viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana kunnantalolta ja kunnan verkkosivuilta. 

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa todistus henkilöllisyydestään (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). 

 

Keskusvaalilautakunta pyytää kiinnittämään huomiota äänestyspaikoilla esillä olevaan hygieniaohjeistukseen liittyen koronaviruksen leviämisen estämiseen. 

 

 

Pyhännällä 6.2.2023 

 

Pyhännän keskusvaalilautakunta 

 

Lisätietoa vaaleista löytyy osoitteesta http://vaalit.fi

Kotiäänestyslomake