Kunnallistekniikka

Energiahuolto

Pyhännän kunnan alueella on 3 km rakennettua kaukolämpöverkkoa. Verkoston omistaa Pyhännän kunta. Lähes kaikki kunnan julkiset rakennukset ovat kaukolämmön piirissä.

Pyhännän kunta ostaa n. 3500 mw lämpöenergiaa vuosittain Latvaenergia Oy:n lämpökeskuksesta. Lämpö tuotetaan 90 % hakkeella. Varapolttoaineena on kevytpolttoöljy.

Energian keskimääräinen hinta 1.4.2018 alkaen omakotitaloille on 77,63 €/Mwh (veroton)
ja 96,26 €/Mwh (verollinen).

Lisätietoja Latvaenergia Oy:sta  www.latvaenergia.fi

Energiahuollon vastuuhenkilö rakennustarkastaja Timo Aitto-oja, puh. 040 1912 203.

Jätehuolto

Pyhännän kunta on järjestänyt jätehuollon liittymällä osakkaaksi kuntien omistamaan jätehuoltoyhtiöön Vestia Oy.
Yhtiön sivuilta löytyy kattavasti tietoa jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä sekä jätepisteiden ym. aukioloajoista. Yhteystiedot www.vestia.fi

Jokilaaksojen jätelautakunnan hyväksymät ja 1.1.2016 voimaan tulevat:

jätehuoltomääräykset

jätehuoltomääräysten yleinen osa

Viemärilaitos

Pyhännän kunnan jätevedet johdetaan 120 km pitkää siirtoviemäriä pitkin Siikalatvan keskuspuhdistamon yhteispuhdistamoon puhdistettavaksi. Jätevesien puhdistamisesta vastaa
Siikalatvan keskuspuhdistamo Oy, yhteystiedot https://www.siikalatvankeskuspuhdistamo.fi

Jätevesiverkoston pituus on 18,5 km. Siirtoviemäriä kunnan alueella on n. 18 km verran.

Jäteveden hinta 1.4.2020 alkaen on 3,66 €/m(verollinen).
Liittymismaksu voimassa olevan taksan mukaisesti.

viemärinliittymismaksutaksa 2016  (tekn.ltk 22.1.2015 § 10)

Vesihuolto

Pyhännän kunnassa puhdasvesihuollosta vastaa Pyhännän Vesi Oy http://www.pyhannanvesi.fi

Kaavatiet

Kunnan alueella kaavateitä on yhteensä 9,5 km, joista valaistuja 8,7 km. Kaavateistä päällystettyjä on 8,7 km. Kevyenliikenteen väyliä on yhteensä 5,4 km, joista valaistuja 5,0 km.

Pyhännän kunta ostaa kaavateiden kesä- ja talvikunnossapidon yksityisiltä urakoitsijoilta.

Yksityistiet

Yksityisteitä kunnan alueella on 60 km, joista avustuksen piirissä 47 km.

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa tiehoitokunnat itse.

Pyhännän kunta avustaa yksityisteitä kesä- ja talvikunnossapidossa.

Yhteystiedot

Kaavateiden kesä- ja talvikunnossapidosta sekä yksityisteihin liittyvistä asioista tiedustelut rakennustarkastaja Timo Aitto-Oja, puh. 040 1912 203

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus vastaa valtion hallinnoimien teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista tulee tehdä Tienkäyttäjän linjalle,

yhteystiedot https://www.ely-keskus.fi/liikenteen-asiakaspalvelu