Teollisuustontit

Pyhännän kunnalla on tarjottavana teollisuustontteja Leiviskänkankaan teollisuusalueella ja Puhdistamontien varressa.

Leiviskänkankaan teollisuustontit

Teollisuustonttien tiedot tonttitarjonnassa

Teollisuustonttien rajat ja sijainti kaavakartalla

Leiviskänkankaan teollisuustontit ovat n. 5 000 - 10 000 m2::n suuruisia. Tonteille tulevat tiet, vesi, viemäröinti ja sähkö.

Tonttien myyntihinnat:
- korttelit  211-212 (tontit 1 ja 5), korttelit 213-216 myyntihinta 1,50 €/m2
- korttelit  212 (tontit 2-4) myyntihinta 1,00 €/m2

Tonttien vuosivuokrat (40 vuotta)
- korttelit  211-212 (tontit 1 ja 5) ja korttelit 213-216 vuosivuokra 0,20 €/m2
- kortteli 212 (tontit 2-4), vuosivuokra 0,15 €/m2

Puhdistamontien teollisuustontit

Puhdistamontien tontit ovat n. 5 000 - 10 000 m2:n suuruisia. Tonteille tulevat tiet, vesi, viemäröinti ja sähkö.

Tonttien myyntihinnat sovitaan tapauskohtaisesti.

Tonttiasioissa sinua palvelee rakennustarkastaja Timo Aitto-oja
040 1912 203 / timo.aitto-oja(at)pyhanta.fi