Strategia

Pyhännän kunnan strategia vuosille 2021 - 2025
 

Strategian toteutumista ohjataan seuraavilla toimilla:

• Kaikki kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat sitoutuvat strategiaan
• Kuntastrategiaa arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain
• Kuntastrategia otetaan vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laatimisen pohjaksi
• Eri osastoilla tehdään toimialakohtaiset strategiat, jotka pohjautuvat kuntastrategiaan
• Strategian toteutumisesta tehdään vuosittaisen toimintakertomuksen yhteydessä erillinen raportti