Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Pyhännän kunnan panostukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä. Tavoitteena HYTE:sssä on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta. 

Hyvinvointikertomukset- ja suunnitelmat

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021 6 §) edellyttää, että kuntien tulee seurata väestönsä terveyttä, hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden edistämiseksi toteutettuja toimenpiteitä. Hyvinvoinnin ja terveyden tilasta tulee myös raportoida valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi kerran valtuustokaudessa valtuustolle on valmisteltava myös laajempi hyvinvointikertomus. 

Pyhännän laaja hyvinvointikertomus

Hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2023