Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Pyhännän kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää hoitorahan korotuksena. Kuntalisän suuruus on 290,00 €/lapsi/kk. Yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen hoitolisän määrä puolittuu, jos lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa (katso tarkemmin Kelan sivuilta). Tuen maksamisesta on tehty sopimus KELA:n kanssa ja tuki maksetaan KELA:n toimeenpanemana. Lisätietoja löytyy KELA:n sivuilta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ehdot 1.5.2019 alkaen

Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytyksenä on
a) lapsesta, josta maksetaan yksityisen hoidon tukea, edellytetään yli 20 tunnin viikoittaista hoitoaikaa
b) lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta
c) lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista kuntalisää ei makseta heinäkuulta
d) kuntalisää ei makseta perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvasta lapsesta
e) yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan yksityiseen päiväkotihoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon, perhepäivähoitoon tai työsuhteiselle hoitajalle

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruuden määräytyminen

Korotus lakisääteiseen tuen osaan

Hoitorahaan e/kk

Hoitomuoto

Päiväkoti

Ryhmäperhe-

päivähoito

Perhepäivä-

hoito

Palkattu hoitaja

Alle 3 vuotta olevasta lapsesta

290

290

290

290

3 vuotta vanhemmasta lapsesta

290

290

290

290

Esiopetusikäinen

0

0

0

0

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus lapsesta, jolla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, kunnan muutoin määrittelemää hoidon aikaa ei tutkita.

 

Korotus lakisääteiseen tuen osaan

Hoitorahaan e/kk

Hoitomuoto

Päiväkoti

Ryhmäperhe-

päivähoito

Perhepäivä-

hoito

Palkattu hoitaja

Alle 3 vuotta olevasta lapsesta, jolla on oikeus

enintään 20 tunnin

varhaiskasvatukseen

150

150

150

150

3 vuotta vanhemmasta lapsesta, jolla on oikeus

enintään 20 tunnin

varhaiskasvatukseen

150

150

150

150

Yksityisen päivähoidon tuottajan on oltava Pyhännän kunnan hyväksymä. Lisätietoja antaa vs. varhaiskasvatuksen johtaja Mervi Harjula, 040 191 2234 / mervi.harjula(at)pyhanta.fi.