Presidentinvaali

 

PRESIDENTINVAALI 2024

 

Presidentinvaalin 2024 toinen vaalikierros toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

 

Pyhännän kunnassa äänestyspaikka on: 

Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

 

Ennakkoäänestyspaikkana presidentinvaalissa on Pyhännän kunnantalo, jossa ennakkoäänestys toisen kierroksen osalta tapahtuu seuraavina aikoina:

 

ke   31.1. – pe 2.2.2024     klo 10.00 – 17.00 

la      3.2. – su 4.2.2024     klo 12.00 – 15.00

ma    5.2. – ti 6.2.2024       klo 10.00 – 17.00

 

Laitosäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan ilmoittamana aikana Pyhännän sosiaali- ja terveyskeskuksessa.

 

Kotona tapahtuvaan äänestykseen voi ilmoittautua äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnantalolle vs. henkilöstö- ja talousjohtaja Jaana Kostiaiselle (puh. 040 1912 202) tai toimistosihteeri Lea Piipolle (puh. 040 1912 200).

 

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava toisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 15. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana kunnantalolta ja kunnan verkkosivuilta.

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa todistus henkilöllisyydestään (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja).

 

 

Pyhännällä 28.11.2023

 

Pyhännän keskusvaalilautakunta

 

Lisätietoa vaaleista löytyy osoitteesta http://vaalit.fi


Kotiäänestyslomake