Henkilötietojen käsittely Pyhännän kunnassa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on aloitettu soveltaa 25.5.2018 henkilötietojen käsittelyyn. Asetus edellyttää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja asettaa informointivelvoitteen. Rekisteröityä informoidaan henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteilla.

Pyhännän kunnassa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä arkistonmuodostussuunnitelmia ja niihin määriteltyjä säilytysaikoja. Tiedot säilytysajoista ja muusta käsittelystä tulevat viranomaisten ohjeista ja laeista ja asetuksista. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen ja siihen tarkoitukseen mihin ne on tarkoitettu. Kunnan henkilöstö tekee vuosittain tietosuojatestin, joka tulee läpäistä hyväksytysti, lisäksi kunnalla on tietoturvapolitiikka, tietoturvasuunnitelma ja -ohje.