Tarkastustoimi

Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuvälinen. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus.

Tilintarkastuskertomus 2023
Tilintarkastuskertomus 2022
Tilintarkastuskertomus 2021
Tilintarkastuskertomus 2020
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2018
Tilintarkastuskertomus 2017

Arviointikertomus 2023
Arviointikertomus 2022
Arviointikertomus 2021
Arviointikertomus 2020
Arviointikertomus 2019
Arviointikertomus 2018
Arviointikertomus 2017

Ulkoinen valvonta

Tarkastuslautakunta

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista varten valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien tarkastamista varten.

Vuosien 2021-2023 hallinnon ja talouden tarkastamista varten asetetun lautakunnan kokoonpano:

puheenjohtaja
Sanna Leiviskä, 050 3538 283 /sanna.leiviska(at)pyhanta.fi

varapuheenjohtaja
Matti Leiviskä, 040 7544 670 / matti.leiviska(at)pyhanta.fi

jäsenet:
Johanna Juntunen
Henri Repo

Tilintarkastaja

Kunnanvaltuusto on valinnut 27.2.2023 § 12 tilintarkastajaksi vuosille 2023 - 2026 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta Pyhännän kunnassa on järjestetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan.