Vaalit

Oikeusministeriön vaalisivusto

Oikeusministeriön ylläpitämältä vaalisivustolta, www.vaalit.fi löytyy kattavasti vaaleihin liittyvää tietoa.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät

Kunnan keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilaissa sille säädetyt tehtävät.

Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta.

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunta edellä mainittujen lisäksi tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatii ehdokaslistojen yhdistelmän, huolehtii vaalitoimituksessa annettujen äänien laskemisesta sekä vahvistaa vaalin tuloksen. Lautakunnan tehtävä on lisäksi huolehtia kunnallisvaalitulosten ennakkolaskennasta.

Keskusvaalilautakunnan asettaa kunnanvaltuusto neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Puheenjohtaja:
Kemppainen Pekka

Varapuheenjohtaja:
Hiltunen Marja-Liisa

Jäsenet:
Pirttisalo Mauri
Matikainen Tiia
Turunen Raili

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii vs. henkilöstö- ja talousjohtaja Jaana Kostiainen, jaana.kostiainen(at)pyhanta.fi / 040 1912 202