Tekniset palvelut

Kehittää, ohjaa, johtaa ja valvoo teknisen toimialan palvelutuotantoa kuntalaisten parhaaksi.

Teknisen toimen hallinnosta vastaa tekninen lautakunta. Osastopäällikkönä toimii rakennustarkastaja.

Teknisellä osastolla palvelevat

Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja
timo.aitto-oja(at)pyhanta.fi / 040 1912 203

Toimistosihteeri Lea Piippo
lea.piippo(at)pyhanta.fi / 040 1912 200

Lautakunnan toimiala

 1. teknisen toimen hallinto
 2. yhdyskuntasuunnittelu
 3. kunnan omistamien rakennusten ja kiinteistöjen hoito
  (vuokra-asunnoista vastaa Kiinteistö Oy Ukonojankartano)
 4. maa- ja metsätilat sekä muu ympäristön huolto
 5. jätehuolto
 6. energiahuolto
 7. liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden hoito
 8. rakennusvalvonta
 9. palo- ja pelastustoimi

Lautakunnan kokoukset

Kokoukset pidetään tarvittaessa tiistaisin klo 18.00 kunnantalolla. Kokousten esityslistat julkaistaan kunnan nettisivuilla. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana päivänä kunnan verkkosivuilla salaisia asioita lukuunottamatta.

Lautakunnan kokoonpano

Puheenjohtaja
Rimpeläinen Satu, puh. 044 7591 713
sähköposti: satu.rimpelainen@pyhanta.fi

Varapuheenjohtaja
Arbelius Pentti, puh. 040 5366 740
sähköposti: pentti.arbelius@pyhanta.fi

Jäsenet:
Koskelo Henri, puh. 040 9654 200
sähköposti: henri.koskelo@pyhanta.fi

Piippo Sirpa, puh. 040 7728 281
sähköposti: sirpa.piippo@pyhanta.fi

Kesti Merja, puh. 040 5593 923
sähköposti: merja.kesti@pyhanta.fi

Kunnanhallituksen edustaja
Pellikka Sami, puh. 050 3066 540
sähköposti: sami.pellikka@pyhanta.fi


 

Tekninen osasto

Teknisellä osastolla hoidetaan kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapito.

Lisäksi teknisen osaston tehtäviin kuuluu kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, energiahuolto, kunnan omistamat maa- ja metsätilat, yksityistieasiat sekä rakennusvalvontaan kuuluvat asiat.

Jätehuolto sekä palo- ja pelastustehtävät hoidetaan yhteistyössä kuntien ja yrittäjien kanssa.

Palo- ja pelastustoimi hoidetaan yhteistyössä kuntien kanssa siten, että isäntäkuntana on Ylivieskan kaupunki.

Energiahuollon osalta kaukolämpö ostetaan yksityiseltä yrittäjältä.