Varhaiskasvatus

”Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset. ” (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 1 §)

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista yhteistyössä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen perustana on Pyhännän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 18.2.2021, 11 § hyväksynyt varhaiskasvatuksen linjaukset. Vuorohoitoon on laadittu erillinen linjaus.