Wilma

Koulullamme on käytössä sähköinen Wilma-oppilashallinto-ohjelma, joka mahdollistaa oppilaiden, huoltajien ja opettajien välillä tapahtuvan viestinnän. Viestinnän lisäksi Wilmaan sisältyy koulun arkitoimintaa tukevia toimintoja, mm:

  • oppilaan poissaolot
  • tulevat kokeet
  • oppilaan koearvosanat
  • lukujärjestykset
  • läksyt
  • tapaamiskalenteri
  • oppilaan päiväkirja
  • tiedotteet

Jokaiselle huoltajalle annetaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Huoltaja näkee vain oman huollettavansa tiedot. Huoltajalle voidaan yhdistää myös useampi huollettava saman tunnuksen alle. (Pyydä yhdistämistä koulun ylläpitäjältä, puh. 040 191 2221 tai 040 191 2220.)