Perusturva ja sosiaalitoimisto

Perusturvan hallinnosta vastaa perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta huolehtii kunnan asukkaille suunnatun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Perusturvaosaston osastopäällikkönä toimii sosiaalijohtaja.

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouskutsu julkisten asioiden osalta asetetaan Pyhännän kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan julkisten asioiden osalta Pyhännän kunnan internet-sivuilla viikkoa ennen kokousta.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä julkisten asioiden osalta Pyhännän kunnantalolla, sosiaalitoimistossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 8:00 - 15:45.
Pöytäkirja julkaistaan julkisten asioiden osalta Pyhännän kunnan Internet-sivuilla pöytäkirjantarkastuksen jälkeen.

Perusturvalautakunnan jäsenet 2017 - 2021:
puheenjohtaja Mirja Kotisaari
varapuheenjohtaja Eeva Mäki
jäsen Matti Kumpulainen
jäsen Sirpa Piippo
jäsen Matti Pellikka

postiosoite: Pyhännän kunta, perusturvalautakunta, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

Sosiaalitoimisto

• neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalveluista ja niiden hakemisesta
• perusturvalautakunnalle käsiteltäviksi tulevat asiat
• sosiaalitoimen asiakaslaskutus
• perusturvaosaston arkistointi

toimistosihteeri Irene Hilli, 040 1912 250
sosiaalijohtaja Suvi-Tuulia Seitsojoki, 040 1912 251