Strategia

Strategia, joka ohjaa Pyhännän kunnan toimintaa vuoteen 2017 saakka.

Se sisältää tärkeimmät toimintaperiaatteet, vision ja päämäärät, joita Pyhännän kunta seuraa tulevat viisi vuotta.

Pyhäntä on vuonna 2017 tulevaisuuteen katsova ja avoin hyvän palvelun kunta, jonne ihmisen on hyvä juurtua.
Strategian keskeiset päämäärät lähtevät asukasluvun nostamisesta, johon kaikki haasteet verotuloista palveluiden järjestämiseen kietoutuvat.

Pyhännän kunnassa laadittiin edellinen kuntastrategia vuonna 2000. Se oli kattava asiakirja, jonka tavoitteet ulottuivat vuodelle 2010.
Monet strategian tavoitteista ovat toteutuneet. Kuntaan on esimerkiksi syntynyt uutta teollisuutta ja matkailun edistämiseen on suunnattu resursseja.
Uusi strategia jatkaa kunnan kehittämistä tästä eteenpäin.Strategiassa linjataan, että sen toteutumista on seurattava säännöllisesti ja se on otettava huomioon aina talousarviota ja toimintasuunnitelmaa tehdessä. Näin varmistetaan strategian toteuttaminen käytännössä.

Strategian toteutumista ohjataan seuraavilla toimilla:

• Kaikki kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat sitoutuvat strategiaan
• Kuntastrategiaa arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain
• Kuntastrategia otetaan vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laatimisen pohjaksi
• Eri osastoilla tehdään toimialakohtaiset strategiat, jotka pohjautuvat kuntastrategiaan
• Strategian toteutumisesta tehdään vuosittaisen toimintakertomuksen yhteydessä erillinen raportti

Pyhännän kunnan strategia vuosille 2012 - 2017 

Pyhännän kunnan strategia vuosille 2017 - 2021