Arviointi

Jatkuva arviointi on olennainen osa koulumme toimintaa. Arviointi käsittää oppilasarvioinnin lisäksi myös esim. opetukseen, opetussuunnitelmaan ja koko koulun toimintaan kohdistuvaa arviointia.

Arvioinnin tarkoituksena on edistää oppilaiden kasvua opetussuunnitelman tavoitteiden suunnassa, antaa palautetta sekä oppilaille että opettajille omasta työskentelystä ja antaa pohjaa koulun toiminnan kehittämiselle.

Arviointiin osallistuvat mm.

  • opettajat
  • oppilaat
  • vanhemmat
  • koulun yhteistyötahot
  • opetuksen järjestäjä

Paikallinen koulutoimen arviointityöryhmä on perustettu keväällä 2000. Koulutoimen ja koulujen arviointikyselyt on tehty keväällä 2001. Arviointityöryhmä on valinnut kehittämiskohteet kyselyjen tulosten ja käytyjen keskustelujen perusteella kesällä 2002.