Pyhännän koulu

Perusopetukseen ilmoittaminen

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan tiedot syksyllä perusopetuksen aloittavista vuonna 2014 syntyneistä lapsista sekä vuonna 2015 syntyneistä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista lapsista 28.2.2021 mennessä sivistystoimistoon, puh. 040 1912 220 tai sähköpostilla osoitteeseen koulutoimisto@pyhanta.fi. Tiedot voi ilmoittaa myös HELMI-viestinä.

Ilmoitusten perusteella postitetaan koulutulokkaille henkilökohtaiset kutsut tutustumispäivään, joka pidetään myöhemmin keväällä.

Perusopetus

Pyhännän kunnassa perusopetus järjestetään Pyhännän koululla. Koulu toimii hallinnollisesti yhden rehtorin alaisuudessa. Perusopetuksessa on siirrytty yhtenäiskouluun 1.8.2011.

Pyhännän koulu

Toiminta-ajatuksena koulumme kasvatus- ja opetustyössä on ympäristön tukemana antaa oppilaalle mahdollisuus kehittyä tasapainoiseksi, itseään ja muita arvostavaksi sekä ympäristöstään vastuuta ottavaksi ihmiseksi.

Koulussamme on 268 oppilasta ja luokat esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan, sekä kaksi pienryhmäluokkaa. Koululla järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa 1.-2. luokkalaisille sekä erityisopetuksen oppilaille. Koulumme tilat ovat valoisat ja viihtyisät ja varustelutaso on hyvä. Koulurakennusten sijainti samassa pihapiirissä antaa mahdollisuuden taito- ja taideaineiden luokkien käyttöön kaikkien luokka-asteiden opetuksessa.

Kunnan liikuntahalli on koulukeskuksen yhteydessä. Koulumme välittömässä läheisyydessä on urheilukenttä, jääkiekkokaukalo/tenniskenttä sekä pururata/hiihtolatu. Alaluokkien välituntipiha on varustettu monipuolisilla leikkivälineillä.

Lukuvuosisuunnitelma 2020-2021

Järjestyssääntö

Tervetuloa tutustumaan kouluumme!