Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 19.2.2021