Kuulutus Feelia Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräyksen muuttamiseksi