Kuulutus Jokilaaksojen jätelautakunnan toimialueen jätehuoltomääräyksistä

Jokilaaksojen jätelautakunta on kokouksessaan 21.6.2022 § 3 hyväksynyt toimialueellaan noudatettavat jätehuoltomääräykset sekä määrännyt ne voimaan 1.7.2022 alkaen.

Asiaa koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen ja jätehuoltomääräykset ovat 23.6. - 22.7.2022 yleisesti nähtävillä Jokilaaksojen jätelautakunnan toimialueen kunnissa sekä Ylivieskan kaupungin verkkosivuilla www.ylivieska.fi >> Viralliset ilmoitukset.

Lisätietoja asiasta antaa jätelautakunnan esittelijä Kaisa Helaakoski, p. 040 5002 569, jatelautakunta@ylivieska.fi

 

 

Liitteet:
Jätehuoltomääräykset
Pöytäkirjan ote