Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Pyhännän muusikoiden yhdistys PYRO ry