Palveluntuottaja kylätalkkarin tehtäviin

TAUSTAA:

Pyhännän kunta panostaa vahvasti kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tähän kuuluu mm. ikääntyvien ihmisten tukeminen kotona-asumiseen kylätalkkarin tuot-taman palvelun avulla. Kunta teki kyselyn kylätalkkarin tarpeesta. Kyselyn perusteella ikääntyvät ihmiset tarvitsevat apua mm. lumitöihin, halkojen tekoon, pieniin remontteihin, siivouksiin, teknisten laitteiden käytön opastukseen. Kunta on suunnittelemassa palveluseteliä, jolla henkilö voisi ostaa palvelun hyväksytyltä palveluntuottajalta. Vuoden kokeilu on tarkoitus käynnistää vuoden 2023 alusta lähtien.

ILMOITTAUTUMINEN PALVELUNTUOTTAJAKSI 1.1-31.12.2023:

Pyhännän kunta pyytää yrityksiä ilmoittautumaan palveluntuottajaksi. Palveluntuottaja valitaan seuraavien kriteereiden perusteella.

LAATUPISTEET:

 1. Yrityksen talous ja muut yritystoimintaan liittyvät asiat ovat kunnossa >>> 10 pist.
 2. Yrityksellä on tarvittavat yritysvakuutukset ja vastuuvakuutus >>> 10 pist.
 3. Yrityksellä on asiakastarvetta vastaava kalusto ja työkalut >>> 0-10 pist.
 4. Yrityksellä on osaamista ja näyttöä kiinteistöjen hoidosta >>> 0-10 pist.
 5. Yrityksellä on osoittaa riittävä resurssi palvelun tuottamiseen 1.1.2023 alkaen >>> 10 pist
 6. Yrityksellä on potentiaalia kehittyä >>> 0-10 pist.
 7. Yrityksellä on järjestelmä, jolla prosessia ja palvelua voidaan ohjata asiakasläh-töisesti >>> 0-10 pist.
 8. Yrittäjä täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet >>> 10 pist.
 9. Yrityksen maine tunnetaan >>> 0-10 pist.

MAKSIMI LAATUPISTEET 90 pistettä.

HINTAPISTEET:

MAKSIMI HINTAPISTEET 90 pistettä (henkilötyöveloitus).

Halvin hinta saa 90 pistettä. Toiseksi halvin hinta = halvin hinta jaettuna toiseksi halvimmalla hinnalla * 90 pistettä.
Kolmanneksi halvin hinta = halvin hinta jaettuna kolmanneksi halvimmalla hinnalla * 90 pistettä jne…
Kirjallinen kiinnostus palvelun tuottamista kohtaan pyydetään lähettämään sähköpostilla pyhannankunta@pyhanta.fi 22.11.2022 mennessä.

Ilmoituksessa pitää olla seuraavat tiedot:

 1. Yhteenveto yrityksen taloustilanteesta
 2. Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat ja vakuutukset (mm. yritysvakuutukset, vas-tuuvakuutus min. 300 000 €)
 3. Referenssit ja suositukset
 4. Käytettävissä oleva resurssi ja järjestelmä toiminnan ohjaamiseen sekä seurantaan
 5. Muut vahvuudet mm. kehityspotentiaali
 6. Ansaintalogiikka, josta näkyy kaikki asiakkaille kohdistuvat kulut
  > henkilötyöveloitus € / h, johon sisältyy käsityökalut / käsityövarusteet
  > matkakorvaus € / km
 7. Suunnitelma markkinoinnista ja tavoitettavuudesta
 8. Milloin on mahdollisuus aloittaa palvelun tuottaminen

Palveluntuottaja valitaan määräajaksi 1.1-31.12.2023. Määräaikaisuudesta huolimatta kunnalla ja palveluntuottajalla on mahdollista irtisanoa sopimus 1 kuukauden irtisano-misajalla. Kunnalla on oikeus olla valitsematta yhtään yritystä palveluntuottajaksi, ilman perusteluja.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen, puh. 040-1912201

Pyhännällä 7.11.2022
Ismo Mäkeläinen kunnanjohtaja