Yleinen kuulutus Pyhännän Metsästysyhdistys ry.:n tekemästä vähäistä ampumarataa koskevasta ilmoituksesta Pyhännällä