Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus / Tieto julkisesta kuulutuksesta

Tieto julkisesta kuulutuksesta

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Pohjois-Pohjanmaan aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027.

Pohjois-Pohjanmaata koskevat seuraavien vesienhoitoalueiden suunnitelmaehdotukset: Oulujoki-Iijoki (kaikki kunnat), Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri, Kymijoki-Suomenlahti, Kemijoki, Vuoksi (osa kunnista).  Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, POPELY/2202/2020   

Aineistot: Kuulutuksessa on linkki kuulemisasiakirjoihin, jotka löytyvät myös seuraavasta linkistä: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.