Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 26.01.2021