Tavastkengän Kyläkaava info 2.5.2024

Tavastkengän kyläkaavaehdotuksesta pidetään infotilaisuus 2.5.2024 klo 18.00 alkaen kylätalolla. Paikalla rakennustarkastaja Timo Aitto-oja ja Sweco Oy:tä kaavasuunnittelija Mikko Autio.

Tilaisuudessa kerrotaan:
•kyläkaavaehdotus ja tehdyt muutokset
•mielipiteistä ja vetoomuksesta annetut vastineet
•annetaan selventäviä vastauksia kysymyksiin mm. verotusasiat