Koetko liikkumisen ja asumisen Pyhännällä turvalliseksi? Vastaa kyselyyn!

Pyhännän kunta haluaa selvittää, kokevatko asukkaat turvattomuutta tai häiriötä kunnan alueella liikkuessaan ja asuessaan. Kyselyssä asukkailta pyydetään vastauksia ja kommentteja liikenne- ja asuinympäristön turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Viimeisessä kysymyksessä voit merkitä kartalle vaaranpaikkoja ja ehdottaa parannusehdotuksia.

Kyselyyn vastaamiseen menee vain muutama minuutti ja vastausaikaa on 31.5. saakka.

Vastaamaan pääset tästä linkistä: https://query.eharava.fi/3593

Kiitos!

Lisätiedot:
Pyhännän kunta: Timo Aitto-oja, timo.aitto-oja@pyhanta.fi, p. 040 1912 203
Kyselyyn liittyvät tekniset asiat: Laura Pihlajakangaslaura.pihlajakangas@sitowise.com,  p. 040 352 7845