Tavastkengän asukaskysely

Tavastkengän asukaskysely

Hyvä asukas tai maanomistaja!

Pyhännän Tavastkengälle on aloitettu yleiskaavan laatiminen. Kaava-alue näkyy alla olevalla kartalla. Tavastkengällä ei ennestään ole kunnan yleis- tai asemakaavaa. Tavastkengälle on rakennettu siirtoviemäri ja vesijohtoverkko. Kaavoituksen tarkoitus on ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä sopiville alueille mm. infrastruktuuri, elinkeinotoiminta, maisema, kylärakenne ja muut ympäristötekijät huomioiden. Tällä hetkellä alueelle kohdistuu kysyntää rakennuspaikoista enemmän kuin tontteja olisi myytävänä.

Yleiskaavan laatiminen on alkuvaiheessa, ja nyt halutaan kuulla toiveita alueen kehittämisestä sekä tarpeet kaavoitukselle! Tarpeet ja toiveet voi jättää kyselyn kautta. Kysely on tarkoitettu kaikille alueen maanomistajille, asukkaille ja elinkeinonharjoittajille sekä mahdollisille muille osallisille.

Kysely on vastattavissa osoitteessa https://query.eharava.fi/3843. Toivomme vastaukset linkin kautta, mutta mikäli se ei ole mahdollista, saa paperilomakkeen kunnantalolta sen aukioloaikoina.

Kyselyssä voi vastata joko kaikkiin kysymyksiin tai osaan niistä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja toiveet huomioidaan kaavatyössä mahdollisuuksien mukaan.

Vastaukset tulee jättää 14.8.2022 mennessä.

Mahdollisiin kysymyksiin ja yhteydenottoihin vastataan 1.8.2022 alkaen. Lisätietoa kyselystä:

Pyhännän kunta, tekninen päällikkö ja rakennustarkastaja Timo Aitto-oja, timo.aitto-oja@pyhanta.fi

Sweco Infra & Rail Oy, Elina Marjakangas, elina.marjakangas@sweco.fi