Vestian hyötyjäteasemilla ja lajittelupihoilla asiakaskyselyt 14.6.–16.7.