Puhdas vesi on suomalaista kultaa

Pyhännän veden historiaa

Pyhännän vesi on perustettu 1963 kuntalaisten vesihuollon tarpeisiin. Ensimmäinen vedenottamo rakennettiin 1965 Leiviskänkankaalle. Leiviskänkankaalle rakennettiin uusi vedenottamo 1979 lisääntyneeseen veden tarpeeseen. Tavastkengälle rakennettiin Hörölän vedenottamo 1984, josta vesi saatiin Tavastkengälle. Yhdysvesiputki rakennettiin Tavastkengän ja Kirkonkylän välille 2007. Hörölän vedenottamoa uusittiin 2013. Kivijärven vedenottamo rakennettiin 1990 Kirkonkylän veden kulutusta ennakoiden. Sieltä toimitetaan vettä Lamujoen, Viitamäen ja Lamun kylille sekä Kärsämäelle. Ahokylään rakennettiin vedenottamo ja verkosto 1987.

Insinöörityön kautta uutta näkökulmaa

Pyhännän vesivarat ovat laadultaan ja määrältään olleet hyvät, mutta viime kesänä tehty insinöörityö avasi uuden näkökulman vesivarannoista ja sen haavoittuvuudesta. Voimakas veden kulutus yhdistettynä kuiviin alkukesiin ja varsinkin Leiviskänkankaan pohjaveden muodostumisalueen pieneneminen muodostavat suuren riskin. Pumpatun veden määrä on viime vuosina noussut hälyttävästi. Esimerkiksi vuonna 2018 pumpatun veden kokonaismäärä oli 275500 m3 ja 2020 se oli jo 392600 m3. Leiviskänkankaan ja Kivijärvenkankaan vedenottamoista ei voida pumpata enempää ylittämättä lupaehtoja. Jos yksikin vedenottamo jouduttaisiin sulkemaan, niin vesi ei riittäisi teollisuuden tarpeisiin.     

Uusia vesivarantoja selvitetään

Pyhännän vesi on jo 1990-luvun alussa suunnitellut uutta vedenottamoa Pitkällekankaalle. Alueelle on porattu pohjaveden tarkkailuputket ja kaksi kaivoputkea sekä suoritettu myös alustava koepumppaus. Tämän hankkeen uudistettu lupahakemus on jätetty viranomaiselle 2019 ja koepumppaus on aloitettu loppuvuodesta 2020 ja se jatkuu tammikuulle 2021. Jos investointi toteutetaan, niin se maksaa noin 1,5milj. €. Tämän suuruinen investointi on kuitenkin pienelle vesiyhtiölle mahdoton, jollei siihen saada investointiavustusta. Investointi olisi todella tärkeä veden saannin turvaamiseksi, koska Leiviskänkankaan ja Kivijärvenkankaan vedenottamot ovat alueella, joihin kohdistuu pilaantumisriskejä mm. vaarallisten aineiden liikenneonnettomuusriskit 88-tiellä.

Ekologisuudella säästetään vesivarantoja

Monikaan meistä ei tule ajatelleeksi millaista elämä olisi, jos meillä ei olisi puhdasta vettä. Miten laittaisimme ruokaa, mitä joisimme, miten pesisimme pyykkiä, miten tiskaisimme astiat, miten kävisimme suihkussa, miten teollisuuden rattaat pyörisivät jne. Nyt kannattaakin meillä jokaisella pysähtyä ja miettiä, miten voisimme pienentää veden kulutusta. Yrityksillä on myös erittäin suuri vastuu ekologisessa veden käytössä kiertotalousperiaatteita noudattaen. Yritykset pystyvät hyödyntämään tehtyjä ekologisia ratkaisuja markkinoinnissa ja imagon rakentamisessa, joten se on investointi tulevaisuuteen. Yrityspuolen tekemät teknologiset ratkaisut pienentävät vesiyhtiön investointitarpeita ja sitä kautta painetta veden hinnan muutoksille.

Hyvillä mielin vuodelle 2021

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemiasta johtuen. Onneksi Pyhännän elinkeinorakenne on monipuolinen ja teollisuuspainotteinen, johon koronapandemia ei ole vielä voimakkaasti vaikuttanut. Koronapandemiassa meillä jokaisella on vastuu omasta ja läheisten terveydestä sekä hyvinvoinnista. Nyt kaikkien pitää noudattaa tiukasti niitä ohjeita ja suosituksia, joita meille on annettu. Muutoinhan meidän kunnassa olevilla yrityksillä ja kunnalla on menossa eteenpäin paljon hyviä kehitysasioita, joten luottavaisella mielellä tässä kaikki voidaan olla tulevaisuuden suhteen.

Hyvää ja turvallista vuotta teille kaikille!

Matti Konola
Pyhännän Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja / kunnanhallituksen puheenjohtaja