KiVa koulu

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopistossa opetusministeriön toimeksiannosta ja rahoittamana vuosina 2006-2010.

KiVa-ohjelma on otettu käyttöön koulussamme syksyllä 2009.

KiVa -ohjelman tavoitteena on

  • uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen
  • kiusaamisen vähentäminen
  • kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimoiminen

Koulumme arjessa KiVa-toiminta näkyy kahdella tavalla:

Ennaltaehkäisy
- 1., 4. ja 7. luokan oppilaat opiskelevat KiVa-oppitunneilla kiusaamiseen liittyvää tietoa ja ennaltaehkäisyn taitoja. Tuntien aikana oppilaat oppivat ymmärtämään syvällisemmin mitä kiusaaminen on. He saava neuvot miten toimia, jos huomaavat kiusaamista tai jos joutuvat itse kiusatuksi.

Kiusaamisen lopettaminen
- Koulussamme kiusaamistapaukset käsittelee KiVa-tiimi, johon kuuluvat Armi Luukkonen, Marjut Hyytinen sekä tarvittaessa rehtori Jannamari Tillonen. Kiusaamistapauksissa voi yhteyttä ottaa joko omaan opettajaan tai suoraan KiVa-tiimin jäseniin. Kaikilla oppilailla pitää olla oikeus käydä koulua rauhassa!

Vanhemmat voivat tutustua KiVa Koulu -materiaaliin ohjelman kotisivuilla.