Pyhännän kotiseutuarkiston kokoaminen alkaa

Pyhännän kunnanvaltuusto päätti juhlakokouksessaan viime Perttulina kotiseutuarkiston perustamisesta Pyhännälle. Arkistotilat on rakennettu kevään aikana Pyhännän kirjastolle, ja nyt kotiseutuarkisto on valmiina vastaanottamaan aineistoa.

Arkistoon tulevan aineistoin seulonta ja järjestely tapahtuu Pyhännän Seon tiloissa osoitteessa Huoltotie 9, Pyhäntä. Arkiston järjestämisestä vastaa HuK Lauri Posio.

Kuntalaiset voivat tuoda kotiseutuarkistoon luovutettavaa aineistoa Seolle torstaista 11.6.2020 alkaen. Aineistoa otetaan vastaan elokuun loppuun asti.

Pyhännän kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Kotiseutuarkistoon kuuluvat ne paikallistason yksityisluontoiset aineistot, jotka eivät muutoin ole päätyneet säännöllisen ja julkisen arkistonhoidon piiriin. Kotiseutuarkistoon voivat kuulua mm. paikalliset

  • yhdistysten, seurojen ja kansanliikkeiden arkistot
  • osuuskuntien ja liikelaitosten arkistot
  • perheiden, sukujen ja talojen arkistot
  • yksityishenkilöiden arkistot

Arkistoon kuuluvat paperimuotoisten asiakirjojen ohella mm. kartat ja piirustukset, valokuvat, filmit, ääninauhat, videokasetit, ATK-aineistot, käsikirjoitukset ja edellä mainittujen jäljennökset ja kopiot, painotuotteiden arkistokappaleet sekä muut paikallisen perinteen tallentamiseen liittyvät dokumentit.

Lisätietoja voi kysyä Matti Leiviskältä, 040 754 4670, matti.leiviska@student.oulu.fi