Nuorisotyö näkyy ja kuuluu

Valtakunnallisella nuorisyön viikolla 11.-17.10.2021 nostetaan esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Tänä vuonna viikon teemana on hyvinvointi nuorisoalalla, joka on hyvä muistutus arjen tekemiseen. Pyhännällä nuorisotyötä tehdään nuoria kuunnellen ja uusiin ideoihin tarttuen. Uusista ideoista esimerkkinä viime vuonna alkanut mopokerho, jota nuoremme toivoivat. Työmme on kuntakuvassa näkyvää ja pyrimme olemaan helposti lähestyttäviä ja tavoitettavia.

Toiminnan historia ja nykyisyys

Pyhännän kunnassa ensimmäinen nuorisosihteeri valittiin virkaan 1970-luvun alussa. Virkanimikkeet ovat jonkin verran vaihdelleet vuosien varrella riippuen siitä tehtiinkö nuorisotyön ohella raittius-, kulttuuri- tai jotain muuta työtä. Suurin muutos koettiin vuosituhannen vaihteessa, kun nuoriso- ja liikuntasihteerien virat yhdistettiin vapaa-ajanohjaajan viraksi.

Nuoristyötä ohjaa nuorisolaki, jonka mukaan kunnan on luotava edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja ja tukea nuorten kansalaistoimintaa (L1285/2016, 8§.) Lain perussanoma on helppo sisäistää ja olla meidän toimintamme lähtökohta. Pyhännällä kunnan nuorisotyötä tehdään pienellä ydinporukalla, joka pyrkii monipuolisten palvelujen tarjontaan. Tähän lisänä on etsivän nuorisotyön palvelut, jonka mahdollistaa Kajaanin kaupungin ammattitaitoiset etsivät. He ovat useamman vuoden ajan tuottaneet palveluita kunnassamme. Etsivien palvelu on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille nuorille.

Kerhot ja nuoppari nuoria lähellä

Kerho- ja leiritoimintamme on tällä hetkellä näkyvin osa nuorisotyötämme. Kunnan järjestämään kerhotoimintaan osallistuu yli 90 % ala-asteikäisistä. Ylä-asteikäisistä on saatu kerhoihin innostumaan vain alle 20 %. Kerhoja on viikossa huimat 15 kappaletta. Moniammatillinen yhteistyö on mahdollistanut näin laajan kerhotoiminnan. Tämän lisäksi vuosittain järjestämme kesäkerhoja ja leirejä. Nuorten tapahtumia toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tarpeen ja toiveiden mukaisesti.

Nuorisotilat ovat avoinna nykyään viisi kertaa viikossa: ma, ke ja pe iltoina yläasteikäisille ja vähän vanhemmille ja iltapäivänuopparit tiistaisin ja torstaisin 3.-6. -luokkalaisille. Tällä hetkellä toimintamme tavoittaa 70 - 80 henkilöä viikossa. Nuopparille on mahdollista tulla tapaamaan kavereita, pelaamaan eri pelejä, kuuntelemaan musiikkia ja vaikkapa keittelemään kahvit. Tarjolla on myös pientä välipalaa.

Nuorten kesätyöllistäminen on tärkeä osa kunnan nuorisotyötä. Tässä nuoret saavat usein ensimmäisen kosketuksen ja kokemuksen työelämään. Työssä opitaan työelämätaitoja ja kasvattaa nuorta vastuuseen. Vapaa-aikatoimi työllisti 2021 kesällä 11 nuorta ja kunta yhteensä 27 nuorta eri tehtäviin.

Nuorisotyötä on myös tukea nuoria vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. Tässä avainroolissa on nuorisovaltuusto. Se on nuoren äänenä tärkeä vaikuttamisen kanava kunnassa. Se tuo nuorten ideat ja ehdotukset kaikkien kuuluville, tekee aloitteita sekä järjestää toimintaa nuorille.

Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Pyhännällä nuorisovaltuusto on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2017.

Nuorisojärjestöjen katoaminen huolestuttaa

Usein kuulee kuntalaisten muistelevan, miten hyvin asiat olivat ennen. Tähänkin asiaan se pätee.

Kunnan nuorisotyötä tekevien työntekijöiden lisäksi näkyvää nuorisotyötä ovat tehneet myös muut toimijat. Nuorisoseuran nuoret olivat touhuamassa aktiivisesti useissa tapahtumissa. Partiossa oli leirejä, tapahtumia ja kokoontumisia joka viikko ja jäseniä yli 100. 4H-toiminnalla, jossa jäseniä oli vielä viimeisinä vuosina yli 200, oli myös pitkät perinteet aktiivisen kerhotoiminnan järjestämisessä. Pyrolla soittivat useat nuorisobändit, he keikkailivat ja tekivät muutamia levyjäkin. Edellä mainituista yhdistyksistä ei olo onneksi lakannut kuin 4H ja toisilla näistä on vielä jonkin verran olemassa olevaa toimintaa. Nuorisotoimintaa järjestää Pyhännällä lisäksi tällä hetkellä: vpk:n nuoriso-osasto ja Siikalatvan urheilijat.

Nuorisojärjestöjen hiipumiseen suurin syy on vapaaehtoisten aikuisten saaminen mukaan toimintaa. Voisiko olla parempaa tapaa olla läsnä nuoren arjessa kuin mahdollistaa nuorelle mieluista tekemistä lähtemällä mukaan vapaaehtoiseksi yhdistysten toimintaan? Laajempi toimijoiden määrä mahdollistaisi toimintojen kehittymisen yhdistyksissä, ja avartaisi vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia omassa kunnassamme.

Tulevaisuus

Nuorisotyö on kasvatustyötä, jossa tavoitellaan nuorten tukemista itsenäistymiseen, kohdataan nuoria erilaisissa tilanteissa ja paikoissa. Nuorisotyö muuttuu ajan mukana ja mukaan tulevat uudenlaiset toimintaympäristöt, kuten esimerkiksi eri somekanavat, ja haastavat meitä olemaan läsnä ja saavutettavissa myös niissä. Ydinajatuksena meillä onkin tehdä laadukasta nuoristyötä ja toteuttaa nuoria kiinnostavaa toimintaa siellä missä nuoret ovat.

Jatketaan matkaa siis aidosti nuoria kuunnellen, koska nuorisossamme on tulevaisuus!

 

Vapaa-ajanohjaaja

Matti Saaranen

 

 

Lähteet: Nuorisolaki 1285/2016