Yleinen kuulutus elintarviketuotantolaitoksen ympäristölupahakemuksesta, Feelia Oy

Kuulutus

Ympäristölupahakemus

Liitteet 5, 6 A ja 6 B Yritys- ja tonttiesittely

Liitteet 7 A ja 7 B Naapurit ja muut asianosaiset

Asemapiirustus

Liite 8 A Yrityksen taustatiedot

Liite 9 Perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi

Liitteet 10 ja 10.1 Tuotteet, tuotanto, tuotantokapasiteetti, laitteistot, rakenteet ja niiden sijainti tontilla

Liite 11 ja kemikaalit lomake 6010b Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet, niiden varastointi, säilytys sekä kulutus ja veden käyttö

Liite 12 A Energian käyttö ja arvio tehokkuudesta

Liite 14 A Toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäiseminen ja onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen

Liite 15 Liikenne ja liikennejärjestelyt

Liitteet 17 A1 ja 17 A2 Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin

Liitteet 17 B1, 17 C1 ja 17 D Päästölähteet, päästöjen laatu ja määrä ilmaan

Liitteet 19 ja 19 A Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen

Liitteet 21 ja 23 Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta sekä ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamisesta

Liitteet 25 A-G Arvio toiminnan vaikutuksesta yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Liite 26 A-E Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi

Asemakaavakartta

Sadevesiviemärin purku, suunnitelmakartta

Suunnitelmakartta, Pölkkytie

Täydennyspyyntö ympäristölupahakemukseen